7 2006 09:56 | : 284 

Subaru Mitsubishi, , . . , " , , , , , Subaru, ". , , . Mitsubishi , . . . , . , , , "".