Щодо популяризації незалежної фахової науково правової експертизи за сучасних умов ведення бізнесу в Україні

Просмотров: 146
14 апреля 2021 14:10
 Щодо популяризації незалежної фахової науково правової експертизи за сучасних умов ведення бізнесу в Україні  фото

За сучасних умов ведення бізнесу в нашій державі спостерігається стрімке зростання попиту на фахові науково-правові знання. Такий стан, в першу чергу обумовлено чисельними обмеженнями (санкціями) встановленими у світі у зв’язку з поширенням інфекції COVID-19, які запроваджуються до суб’єктів господарювання тим самим ускладнюючи, а іноді й унеможливлюючи здійснення ними діяльності. Тому, з метою розв’язання надскладних цивільно-правових та господарських конфліктів, які все частіше зустрічаються на практиці та недопущення порушення особистих немайнових та майнових прав юридичних осіб здійснюється незалежна фахова науково правова експертиза.

Експертний висновок незалежної фахової науково-правової експертизи має широке застосування та є підставою, щоб:

  • довести свою правову позицію в суді чи розв'язати проблему ще на етапі досудового врегулювання;
  • захистити свої інтереси та права за відсутності чіткої регламентації у договірній чи правовій нормі;
  • ініціювати та довести необхідність щодо внесення змін до контракту (договору) посилаючись на обґрунтування суттєвої зміни обставин, яку сторони укладаючи договір, передбачити не могли;
  • оцінити можливі ризики, а також уникнути помилок перед ухваленням управлінських чи стратегічних рішень;
  • довести належність виконання чи навпаки припинення зобов’язань;
  • довести необхідність звільнення від відповідальності посилаючись на обґрунтування обставин, за які сторони згідно з контрактом не відповідають.

Унікальність ТОВ «НФЕ» на вітчизняному ринку надання науково-консультативних та експертних послуг загалом полягає в тому, що незалежна фахова науково-правова експертиза проводиться за єдиною авторською методикою, що застосовується для наукового дослідження юридичних обставин справи. Розроблена авторська методика, яка використовується ТОВ «НФЕ» в процесі своє діяльності досягла вагомих результатів в бізнесовій парафії завдяки тривалим напрацюванням в окресленій галузі та багаторічному досвіду проведення фахових наукових досліджень. Саме тому, висновки експертизи відрізняються відповідною винятковістю, а регулярне розв’язання нетипових ситуацій, що пов’язані з бізнесом посилюють необхідність проведення даних експертиз.

Незалежна фахова науково-правова експертиза відрізняється особливістю, яка полягає у вимогах щодо участі у її проведенні, а саме те, що експертизу здійснюють не менше ніж троє обізнаних учених, які мають досвід вирішення відповідного нестандартного, юридичного питання, що є предметом дослідження. Проблеми, що підлягають виявленню, дослідженню, подальшому розв’язанню повинні мати відношення до наукової спеціальності залучених до участі експертів та їхніх фахових досліджень відповідного спрямування. Обраний ТОВ «НФЕ» підхід, що покладений в основу дослідження повністю виключає можливість суб’єктивності результату. Разом з тим, науково-правова експертиза передбачає сукупність наукових методів та варіанти аналізу, така комбінація дозволяє фахово, достовірно розв’язати проблемне питання господарської діяльності (бізнесу), а також знайти подальші методи її розв’язання.

Провадження експертизи ґрунтується на ключових принципах:

  • незалежності експертів, який полягає у забезпечені ТОВ «НФЕ» таких умов діяльності експертів, за якими на рішення щодо результатів незалежної фахової експертизи ніяким чином не впливають будь-які обставини, крім юридичних чи технічних підстав;
  • законності, неупередженості дій експертів, об’єктивності та вірогідності результатів експертизи, який виключає можливість будь-якого стороннього впливу на експертний висновок незалежної фахової експертизи з боку ТОВ «НФЕ» чи залучених або зацікавлених осіб;
  • конфіденційності інформації, отриманої під час експертизи, який полягає у забезпеченні права власності замовника експертизи на оплачені ним результати експертизи та нерозповсюдження інформації про замовника експертизи або інших учасників правовідносин та об’єкти експертизи.

Предметом, що підлягає дослідженню в процесі проведення незалежної фахової науково-правової експертизи є найрізноманітніші питання, що пов’язані з веденням бізнесу. Насамперед потреба в такій експертизі виникає, у разі необхідності оцінити та знизити ризики перед ухваленням стратегічного або управлінського рішення, а також встановлення наявності істотної зміни обставини, що суттєво ускладнила виконання зобов’язання про закупівлю товарів та відсутності вини замовника у невиконанні та/або неналежному виконанні договірних зобов’язань, довести правильність своєї позиції щодо вчинених дій в контролюючих органах, суді та іншим суб’єктам правовідносин.

Висновки та обґрунтування науково-правової експертизи дозволяють суб’єкту господарювання відстояти свої позиції стосовно продовження строків виконання зобов’язань у зв’язку з наявними в договірних відносинах суттєвими змінами істотних умов договору.

Всі без виключень незалежні науково-правові експертизи спрямовані на встановлення об’єктивності та знаходження оптимальних методів подолання практичних проблем, які виникають у бізнесі. Термін проведення незалежної фахової науково-правової експертизи охоплює до 10 (десяти) робочих днів, це пов’язано зі складністю питання дослідження, а також кількості документів, що підлягають аналізу.

*


Похожие новости: