Мы снова говорим на разных языках

Правила поведения в блогах Все авторы
 

24 Декабря 2016 15:42   989
Метки:

Добавить в:
Нравится Рейтинг поста: 0

«Общественный бюджет – форма консультаций с гражданами».

Ирина Рудакова, первый вице-мэр, председатель конкурсной комиссии, выполняла в ней, как мне кажется, примерно те же функции, что и представители общественности – общие наблюдение и контроль. Судя по ответу, который она дала на переданные мною вопросы, в детали она не вникала и доверяет исполнителям. Прежде, чем комментировать ответ, представлю его читателям сайта полностью – благо, Интернет в этом плане выгодно отличается от газеты своей безразмерностью. И заранее предупрежу тех, кого «напряжет» большой текст на украинском о том, что после текста – изложение основных его позиций, касающейся нашей темы, а также мои личные выводы из всего происшедшего.

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області щиро вдячний Вам за активну увагу до Громадського бюджету та постійну інформаційну підтримку його впровадження та надає наступні коментарі на Ваші запитання.

Відповідно до затвердженого положення, Громадський бюджет - це частина міського бюджету міста Мелітополя, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Мелітополя, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів. Іншими словами, Громадський бюджет є особливою формою громадських консультацій з мешканцями міста щодо розподілу коштів міського бюджету за допомогою онлайн-платформи. На відміну від конкурсу соціально-культурних проектів Громадський бюджет не передбачає надання грантів на реалізацію проектів, не передбачає надання коштів місцевого бюджету авторам проектів. Механізм фінансування проектів-переможців передбачає виділення коштів міського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (структурним підрозділам міської ради) на реалізацію проектів, які відповідають повноваженням органів місцевого самоврядування.

Ідея запровадження Громадського бюджету виникла у 2015 році під час візиту делегації міста Мелітополя до міста Сувалки (Польша). Польські міста вже кілька років поспіль активно впроваджують Громадські бюджети та активно діляться своїм досвідом з українськими містами.

Влітку 2016 року за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень оголосив конкурс для українських міст для надання допомоги по впровадженню Громадського бюджету. За результатами конкурсу визначено 14 міст України , які отримують організаційно-технічну допомогу, серед яких є місто Мелітополь. За умовами конкурсу кожне місто-переможець отримує технічну допомогу у вигляді розробки єдиного для всіх міст онлайн-порталу для голосування, а також організаційну підтримку для проведення різних заходів впровадження Громадського бюджету через громадські організації – партнерів (Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень визначив громадську організацію – партнера для впровадження Громадського бюджету у містах Київ, Мелітополь, Бердянськ – ГО «Нова енергія», м.Харків). Жодних грантових коштів на впровадження Громадського бюджету безпосередньо містам-переможцям не виділяється.

Крім того, Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень всім містам – переможцям була надана методична допомога по розробці нормативно-правових актів по впровадженню Громадського бюджету, які передбачають голосування за громадські проекти з використанням персональних даних (через BankID, через електронну пошту із завантаженням першої сторінки паспорту громадянина України, через пункти супроводу). Голосування за громадські проекти з використанням персональних даних здійснюється у всіх містах-переможцях та запроваджено з метою уникнення можливих зловживань під час голосування.

Умовою участі міст у проекті Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень є обов’язкове виділення до 1% затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального бюджету міста на реалізацію Громадського бюджету. Таким чином у 2017 році передбачено виділення 2 млн. грн. (1 млн. грн. на великі проекти та 1 млн. грн. на малі проекти).

Під час розробки Положення про Громадський бюджет були визначені категорії проектів, які можуть бути підтримані (категорія «Засоби масової інформації» не була включена, а тому ці проекти не можуть бути підтримані). Проект Положення про Громадський бюджет був розглянутий на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Мелітопольської міської ради та отримав схвальний вигук. Крім того, проект розглядався на громадських слуханнях (круглому столі), які проводилися 31.08.2016 року у залі засідань міської ради.

Положенням про Громадський бюджет передбачено створення Координаційної ради з питань бюджету участі, до складу якого увійшло 5 представників виконавчих органів міської ради, 5 представників депутатського корпусу міської ради, 5 представників громадськості (у т.ч. представник «МВ-Холдінгу»).
Основними завданнями Координаційної ради є: здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету участі на усіх його етапах у межах території м. Мелітополя, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів; проведення оцінки і прийняття проектів для голосування; здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Координаційної ради.

Відповідно до Положення про Громадський бюджет авторами проектів не можуть бути громадські організації (лише громадяни України). Водночас, не забороняється бути авторами проектів членам громадських організацій.

Підведення підсумків голосування здійснюється за допомогою онлайн-платформи, в яку в режимі «онлайн» реєструється голосування за трьома способами голосування: через сайт за допомогою BankID, через сайт за допомогою реєстрації електронної пошти, через пункти супроводу.

За інформацією від інших міст пік голосування здійснюється в останні три дні голосування. Тому висока активність голосування у останні дні не є аномальною.

Члени Координаційної ради з питань бюджету участі не виявили порушень щодо розробки проектів шкільних спортивних майданчиків (у т.ч. щодо вартості цих проектів). Будь-яка ймовірна схожість проектів шкільних спортивних майданчиків не можуть бути підставою для їх відхилення. Головна вимога до всіх шкільних проектів – доступність до майданчиків для мешканців прилеглих районів.

Фінансування проектів-переможців, які будуть реалізовані на території парку культури і відпочинку ім. Горького, буде здійснюватися через головного розпорядника – управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради. Будь-які проблеми з фінансуванням цих проектів будуть вирішені із врахуванням бюджетного законодавства.

Діючим Положенням про Громадський бюджет не передбачено обмеження щодо подання проектів депутатами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування, членами Координаційної ради з питань бюджету участі. Враховуючи, що автори проекту жодним чином не отримують кошти на реалізацію проекту та не отримують від цього будь-якої вигоди, у зазначених діях відсутній конфлікт інтересів.

Значна кількість зареєстрованих користувачів за даними онлайн-платформи проголосували лише за один проект (середній показник становить 1 користувач = 1.5 голоси). Порівнюючи результати голосування з інших міст, ми вважаємо цей показник прийнятним (здебільшого автори проектів здійснювали агітацію проголосувати саме за їх проекти).

Урочисте підведення підсумків голосування відбудеться 19 грудня 2016 року. Про час та місце засоби масової інформації будуть заздалегідь проінформовані.

На початку 2017 року відбудеться засідання Координаційної ради з питань бюджету участі, під час якого буде розглядатися питання удосконалення проведення конкурсу Громадських проектів (у т.ч. удосконалення голосування з метою унеможливлення будь-яких порушень). 7 грудня 2016 року за ініціативи ГО «Нова енергія» (м.Харьків) у Центральній міській бібліотеці ім. Лермонтова відбувся круглий стіл з авторами проектів, під час якого були обговорені питання удосконалення проведення конкурсу Громадських проектів наступного року. На наш погляд заслуговує на увагу львівський досвід способів голосування, які унеможливлюють будь-які зловживання. Зокрема, у Львові передбачено лише 2 варіанти голосування: на сайті за допомогою BankID та у пунктах супроводу особисте голосування з пред’явленням паспорту.

Итак, ответ И. Рудаковой вкратце таков:

- Общественный бюджет является особой формой общественных консультаций с жителями города по распределению средств городского бюджета с помощью онлайн-платформы. В отличие от конкурса социально-культурных проектов, Общественный бюджет не предусматривает предоставление грантов на реализацию проектов, не предусматривает предоставление средств местного бюджета авторам проектов. Механизм финансирования проектов-победителей предусматривает выделение средств городского бюджета главным распорядителям бюджетных средств (структурным подразделениям городского совета) на реализацию проектов, которые соответствуют полномочиям органов местного самоуправления.

Летом 2016 при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию Институт бюджета и социально-экономических исследований объявил конкурс для украинских городов для оказания помощи по внедрению Общественного бюджета. По результатам конкурса определены 14 городов Украины, которые получают организационно-техническую помощь, среди которых город Мелитополь. Каждый победитель получил техническую помощь - единый для всех городов онлайн-портал для голосования, а также организационную и методическую поддержку. Голосование за общественные проекты с использованием персональных данных осуществляется во всех городах-победителях и введен во избежание возможных злоупотреблений во время голосования.

По информации от других городов пик голосования осуществляется в последние три дня голосования. Поэтому высокая активность голосования в последние дни не является аномальной.

Действующим Положением не предусмотрено ограничение по представлению проектов депутатами городского совета, должностными лицами местного самоуправления. Учитывая, что авторы проекта никоим образом не получают средства на реализацию проекта и не получают от этого какой-либо выгоды, в указанных действиях отсутствует конфликт интересов.
В начале 2017 состоится заседание Координационного совета по вопросам бюджета участия, во время которого будет рассматриваться вопрос совершенствования проведения конкурса Общественных проектов (в т.ч. совершенствования голосования с целью предотвращения любых нарушений).

Ключевые, на мой взгляд, позиции, я выделил жирным шрифтом. Не следует относиться к перераспределению бюджетных средств с учетом мнения активистов как к традиционному грантовому конкурсу. Но зачем для этого нужен был столь обширный ответ да еще и на государственном языке – мы его уважаем, но говорим на родном, на русском. Мы снова говорим на разных языках…

В завершение темы, как обычно, цитата от Феликса Кривина: «Подумать только, какие безобразия в мире творятся! - возмущается под прилавком Авторучка. - Я один день здесь побыла, а уже чего не увидела! Но подождите, я напишу, я обо всем напишу правду! А старый Электрический Чайник, который каждый день покупали и всякий раз из-за его негодности приносили обратно, - старый Электрический Чайник, не постигший сложной мудрости кипячения чая, но зато усвоивший житейскую мудрость, устало зевнул в ответ: Торопись написать свою правду, пока тебя еще не купили...». В чем же позитив? – спросит кто-то, - мы и сами знаем, что пишущих покупают. Позитив, если нас покупают в розницу наши читатели и посетители сайта. Позитив, если за деньги мы рекламируем, но информируем читателя: за этот текст нам заплатили. Позитив для читателей «МВ», что мы поступаем именно так.