23 2012 12:49 | : 874 

.

, IV (), , V , , IV , , V , . . .